Företaget

AB UNE-Produkters grundare, Helmer Bergkvist, startade familjeföretaget genom köp av ett sågverk i Märsta norr om Stockholm 1941. 1954 startade produktionen av ytbehandlad byggnadslist i Ununge, beläget 2 mil norr om Norrtälje. Sågverket i Sunnansjö i Bergslagen köptes 1962 och försåg listfabriken med råvaror.

Sedan 1974 finns verksamheten koncentrerad till Dalarna och Leksand och är numera ett renodlat listhyvleri med ytbehandling beläget vid Dalälven. I dag driver Helmer Bergkvists sonson Pär Bergkvist verksamheten vidare i en toppmodern och effektiv anläggning tillsammans med ett femtontal medarbetare.

Råvaran, prima sågad fura eller måttanpassade fingerskarvade ämnen, köps från leverantörer i hela landet, men främst från närområdet. Produktionen består av hyvling och industriell ytbehandling och omfattar golvsocklar, foder, taklister, smyg- och täcklister, smygpaneler med mera av furu. Alternativt tillverkas profilerna av MDF-board. Förutom standardsortimentet tillverkas andra profiler och av andra träslag på beställning.

SEBE-listen finner man där nyproduktion eller renovering sker i såväl privat som offentlig miljö. Genom åren har UNE-Produkter levererat list till objekt som Turning Torso, Kista Tower, Nacka Strand, Globen, Bergwaldhallen, Wennergren Center och Hammarby Sjöstad. Merparten av försäljningen sker till byggentreprenörer, grossister och byggmaterialhandeln. Vi kan idag leverera ytbehandlade standardprodukter omgående från vårt 1000 kvm stora färdigvarulager.