juan-davila-P8PlK2nGwqA-unsplash (1)

Kvalitet & Miljö

Kvalitets-
säkring

AB UNE-Produkters kvalitetsmålsättning är att tillverka certifierat ytbehandlat listverk som dessutom är svanenmärkt. Vi uppfyller våra kunders behov och förväntningar, genom att: 

  • leva upp till de krav som kunder och andra ställer på oss.
  • leverera rätt kvalitet.
  • kvalitetsarbetet är utvecklat mot kraven i SS ISO 9001.
  • vi är spårbarhetscertifierade.
UNE_produktion-15
miljo_vy

Miljöarbetet

Vi har genom vår långa erfarenhet av produktion av hyvling samt industriell ytbehandling av byggnadslist i furu, ädelträ samt MDF-board, valt att satsa på den absolut senaste miljövänliga tekniken. 

Vi använder miljövänliga vattenbaserade färger enligt Bastagodkända färgsystem.

En del av vårt miljöarbete innebär att:

  • vi uppfyller föreskrifter för systematiskt miljöarbete
  • vi bedriver verksamheten utifrån ett miljösystem enligt ISO 14001.
  • våra produkter har miljödeklarerats med Trätek som tredjepartsorgan, miljökvalificerats enligt byggsektorns Bastasystem och byggvarubedömts enligt kraven i Byggvarubedömningen.

Växtbaserad ytbehandling

Vårt miljöarbete fortsätter och vi är glada över att kunna berätta att produktionen med växtbaserad ytbehandling är i full gång. Nu minskar vårt koldioxidavtryck utan att vi behöver kompromissa på kvaliteten.

Miljökvalificering
av varor

Våra varor granskas och registreras i Byggsektorns bastasystem som är en databas som syftar till att fasa ut användningen av ämnen med särskilt farliga egenskaper ur kemiska produkter och byggvaror. Detta innebär att vi kvalificerar våra varor och våra kunder kan söka dem i Byggsektorns databas.

Byggvarubedömningen rekommenderar SEBE-listen

Byggvarubedömningen bedömmer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Byggvarubedömningen tillhandahåller ett webbaserat verktyg som underlättar val av bygg- och förvaltningsmaterial som är bra för miljön. I databasen finns miljöbedömningar för de mest använda produkterna/varorna som används inom fastighetsbranchen.

Miljöbedömning
genom SundaHus

SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter. Byggvarans sammanvägda helhetsbedömning beräknas och presenteras med någon av bokstäverna A, B, C eller D, där A är bäst.