UNE_produktion-21

Om oss

Historia

AB UNE-Produkters grundare, Helmer Bergkvist, startade familjeföretaget genom köp av ett sågverk i Märsta norr om Stockholm 1941. 1954 startade Helmer produktionen av ytbehandlad byggnadslist i Ununge, beläget 2 mil norr om Norrtälje. Sågverket i Sunnansjö i Bergslagen köptes 1962 och försåg listfabriken med råvaror.

Ett modernt listhyvleri i Leksand

Sedan 1974 är verksamheten koncentrerad till Dalarna och Leksand och är numera ett renodlat listhyvleri med ytbehandling beläget vid Dalälven. I dag driver Helmer Bergkvists sonson Pär Bergkvist verksamheten vidare i en toppmodern och effektiv anläggning tillsammans med ett femtontal medarbetare.